Du är välkommen till min blogg

Vården jobbar på med den fysiska och psykiska hälsan, men nu sedan ett tiotal år tillbaka så inser forskarna och jagCool vikten av den/sin existentiella hälsa. Äntligen säger jag!!! det är det som ger en livskarta egentligen och med innehåll som livets mening och det viktiga hoppet inför livet och framtid. Det har visat sig att den existentiella hälsan har stor påverkan på det fysiska, psykiska och sociala måendet. Existentiell hälsa är INTE förknippat med religion eller frågor i livets slutskede, nää utan det är något att hålla sig till-en livsriktning när livet blir hårt och det blåser orkan, bland det bättre är att man kan träna upp sig på det här, detta med sin själ så att själen är mer i regnbågens färger och åt det goda! i livet än i totalt svart. Enligt WHO så har de sammanställt 8 punkter som grund för den existentiella hälsan, och de är - hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro, positiv gemenskap, gäller för alla människor oavsett land och kultur.

Forskaren Cecilia Melder har gett förslag till de 8 punkterna- hur du tränar själen.

Leta medvetet till de 8 byggstenarna (se ovan) i ditt liv, ex. hoppet- förundran ex, se naturens steg i ex. hur en blomma kommer upp om våren. (att bli medveten om de små stegen som blir till en helhet)

Dikter, musik, låtar, konstverk som säger något om de 8 punkterna (otroligt vad det kreativa är viktigt) 

Våga prata med vänner, kollega, flick/pojk-vän, familj, fråga om deras hopp i tillvaron, meningen i deras liv just nu. (någon du har förtroende för och som kan lyssna och har egna existentiella värden)

Aktivera dig i kreativitet, skriv, fotografera, måla.

Jobba på att känsla, tanke, handling blir ett med dig, så att du inte gör något som inte går ihop med dina tankar och känslor (oerhört viktigt! så att du är vän med dig själv).

Tänk på vad som är härligt, roligt, fint, fantastiskt i ditt liv, även när livet känns tungt.

Gå med i någon grupp/förening/organisation med lika värderingar (typ rädda djuren) eller (varför inte Green Peace?) (något vettigt inte något skit som är destruktivt.)(eller typ samhällsanti) en av  punkterna skrev jag inte för jag delar den inte i det existentiella tänkandet, och så kan det vara apropå detta med tanke-känsla-handling som helhet Cool 

| Svar

Senaste kommentarer

26.10 | 02:40

Hoppas du kommer på din inriktning o upptäckter ditt kall el bara bestämmer dig för följa hjärtat Allt annat faller nog på plats därefter Lycka Till / Crille R