Du är välkommen till min blogg

Vården kanibland svänga sig med uttryck som empowerment, egenmakt, egenkontroll. Tjusigauttryck, jag vet vad de har för innebörd, men vet patienten det? eller alla andra som jobbari sjukvården, eller i samhället? eller vet du som läser min text?. Ipersonalväg är det säkert en och annan till som vet :)

Ur ett individperspektiv kanempowerment förklaras med den enskildes motivation, individens egna resurser och förmågor. Har du en högre empowerment/egenkontroll så har du förhoppningsvis en bättre psykisk hälsa. Stark empowerment tjänar som en skyddsfaktor mot psykiskohälsa. Att fokusera på egenmakt utifrån existensialistisk filosofi och livsåskådningsfrågor kan utgöra att människan mår bättre med en psykisk hälsa istället för psykisk ohälsa och inte att förglömma mångas utbrändhet och även är sjukskrivna för.

Empowermwent som bl a beskrivs i litteraturen visar kompetens, självständighet, personlig frihet, att kunna påverka, finna mening i livet.

Att kunna ha tid för att reflektera över tillvarons STORA frågor är för många en bristvara. Likväl är frågeställningar som -vad gör jag med mitt liv? vad har jag för frihet? ansvar? vad är egentligen meningen med mitt liv?, dessa blir mycket aktuellavid kriser och kan leda till olika livsomställningar. Så ens känsla av att hinna med sitt eget liv är väl förankrad i dessa frågor så det inte blir ett födas-arbeta dö? eller? Det är frågor som inte ger allmänna svar utan varje människa måste själv skapa och ansvara för sina egna svar alltså ingen annan., märk väl sina egna svar.

Genom att diskutera i grupp gör att du får perspektiv på dina egna svar. KASAM är ett instrument som används för att mäta individens känsla av sammanhang-KASAM, ju högre KASAM dessto bättre kan du motverka psykisk ohälsa Det som mäts  är begriplighet-hanterbarhet-meningsfullhet.

Ens självbild ingår också i psykisk hälsa/ohälsa kan mätas med SASB modellen som betyder struktturell analys av socialt beteende. Strävan är att ha en positiv självbild av sig.

Allt detta kan sammanfattas i -har du en högre empowerment/egenkontroll tillsammans med en positiv självbild och ett högt KASAM så mår du bättre psykiskt -förhoppningsvis:) psykiska sjukdomar/störningar och missbruk ingår inte i det jag skriver om i texten. det kan användas i arbetslivet, privatlivet, vid kriser, vid sjukdom, dödsfall, skilsmässa.. Du får en stabilare grund i psyket men också egenmakten att ta reda på saker själv!- att vara påläst! uppdaterad! med vad DU behöver i ex. sjukvården och inte bara "snällt" vänta på att någon annan ska göra det. I vissa hänseende måste man det men du kan också göra mycket själv.

Min ena läkare blev sur som ättika, när jag kom till nästa besök och visade min empowerment, jag hade läst in mig på det jag hade rätt till som patient, dessutom hade jag spaltat ner allt på ett papper.

- och här kommer du med allt på ett papper till mig!

-ja, självklart höll jag på att säga, dessutom har jag skattat för det, men jag avvaktade eftersom hon var så irriterad över vad jag önskade av vården.

-jag svarade att ja! det vore bra att få tillgång till denna kunskap

-ja,ja du ska få som du vill, men det blir inte det sjukhuset som du vill till.

Men alternativet blev bra det också, så sura läkare får man ha överseende med-ibland.Cool

| Svar

Senaste kommentarer

26.10 | 02:40

Hoppas du kommer på din inriktning o upptäckter ditt kall el bara bestämmer dig för följa hjärtat Allt annat faller nog på plats därefter Lycka Till / Crille R