Du är välkommen till min blogg

Med start hösten 2016 så ska YAM -medvetandeprogrammet för skolan startas. YAM betyder Youth Aware of Mental Health. Stockholms läns landstings satsar ett antal miljoner i form av utbildade instruktörer och utb. medhjälpare som kommer ut på skolorna i årskurserna sju och åtta 14-16 åringarna  under tre år i första omgången, och för 10 000 elever i Stockholms läns skolor- deras funktion är att lära ut ett medvetandeprogram för skolan och dess elever i psykisk hälsa och psykisk ohälsa., att lära sig känna igen signaler i psykisk ohälsa hos sig själv men också vänner., att förstå, tolka och hantera svåra känslor. Programmet har tagits fram av NASP och Columbia University USA. Helt otroligt BRA!!! tycker jag. 

Programinnehållet är bland annat i form av rollspel, runt tre teman som är att lära sig tackla konflikter och dilemman, om känslor, hur man hanterar stress och krissituationer, känna igen stress, kroppsspråk och icke verbala beteenden även att hantera stressiga situationer. Medvetenhet om depression och självmordstankar, den suicidala kommunikationen hos sig själv och andra.

Det kommer innehålla Diskussioner och föreläsningar. Punkter som

Vad är psykisk hälsa 

Självhjälpsråd

Stress och kriser

Depression och självmordstankar

Att hjälpa en kompis som har det svårt och

Vem kan jag be om råd och stöd,- ÄÄÄÄntligen har programmet kommit till Sverige, lite på tiden, i åldersgruppen 15-24 år så går inte självmorden ner, men det här kommer säkert ge ett resultat som visar på en positiv förändring av självmordstalen., det är jag helt säker på, iaf. bland 14-16 åringarna. Egentligen skulle det här implenteras i gymnasiet också och även bland vuxna.

 

| Svar

Senaste kommentarer

26.10 | 02:40

Hoppas du kommer på din inriktning o upptäckter ditt kall el bara bestämmer dig för följa hjärtat Allt annat faller nog på plats därefter Lycka Till / Crille R