Du är välkommen till min blogg

Ja om det vore så väl, att individen fick ha ett fritt tänkande utan påtvingande religiös förkunnelse. Speciellt när det handlar om skolbarn i Sverige. Som nämnts i artiklar så har vi snart närmare ett hundratal religiösa friskolor. I skollagen kan man läsa att det inte ska finnas konfessionell undervisning, däremot så är undantaget gjort till att skolor som har en konfessionell inriktning får förekomma, med konfessionella inslag i utbildningen. Ehh är det någon som tror att det fungerar så i praktiken - i det som vi kallar verkligheten--IRL. Nää den vanliga människan vet att så fungerar det inte i praktiken, vad är det som gör att varken politiker eller myndighetspersoner inte fattar det?? det är nada där. Att ha religiösa friskolor tappar poängen om det inte utövas och lärs ut, om hur livet ska levas enligt de religiösa engagemanget., eller dess övertygelse. Det är bara att kolla in klädseln för flickor, som ett första steg hos vissa religiösa förespråkare. Mycket bakåtsträvande, här i Svedala. Varje religiös förkunnelse anses ju vara den absoluta sanningen. Där sker en religiös fostran, det blir åter igen ett parallellt samhälle i samhället. Religiösa friskolors syfte är förmodligen att undervisningen styrs av en religiös lära. Annars finns det inget syfte med det hela att ha religiösa friskolor. 

I Europakonventionen artiklar från 50 och 52 så är det fritt att utöva sin religion genom undervisning. Ja vad tror du sker och händer inom de religiösa privatskolorna? Ja inte är det att skolan förbereder barn och ungdom till fullvärdiga medborgare i ett öppet demokratiskt samhälle med ett fritt och kritiskt tänkande. Knappast, så är det aldrig med religiösa sekter och dessutom så får de blomma ut i lugn och ro, där på de religiösa skolorna utan insyn och kontroll , och de få kontroller som görs  så blir det ordentlig information om när de kommer för att göra sin kontroll. Heja Sverige!!!.

Det vackra fotot som ger känslan av total frihet är fotat av Lena Halonen.

| Svar

Senaste kommentarer

26.10 | 02:40

Hoppas du kommer på din inriktning o upptäckter ditt kall el bara bestämmer dig för följa hjärtat Allt annat faller nog på plats därefter Lycka Till / Crille R