Du är välkommen till min blogg

Världsdagen är att mer sätta fokus på psykisk ohälsa -att öka en medvetenhet, och förståelse för det. Jag tycker att det är lika viktigt att sätta fokus på den psykiska hälsan, vad är det som skyddar den psykiska hälsan?? vad för skyddsfaktorer kan jag/du stärka för att hälsan ska förbättras, att välja och stötta det som är inom friskfaktorerna. Då är ju egentligen dagen lite anmärkningsvärd att det heter Världsdag för psykisk hälsa och så pratar man om psykisk

ohälsa, ehh?? lite långsökt?? Jag skriver om psykiska skyddsfaktorer men också riskfaktorer och självklart friskfaktorerna. För att göra det tydligt, det jag skriver om finns att läsa mer om på nätet om det är så att du vill förkovra dig i detta.

Vad är riskfaktorer för psykisk ohälsa- det är många tyvärr, men det är ju så att har du många skyddsfaktorer i kombination med friskfaktorer så kommer du rätt långt att kunna kompensera upp riskfaktorerna.

Det finns psykosociala riskfaktorer- Bristande socialt nätverk, arbetslöshet, ensamhet, våld inom familjen, fängelsestraff, missbruk, krigsupplevelser, förlust av nära anhörig, skilsmässa, ekonomisk förlust.

Känslomässiga riskfaktorer- Någon i familjen eller vän tagit sitt liv, eller tidigare allvarligt s-försök- Det finns akuta riskfaktorer- Något traumatiskt som händer, en oväntad skilsmässa, en misshandel, frånvaro av nära relation, förlorat jobbet. 

Riskfaktorer på individnivå- Bristande förmåga att sätta ord på tankar och känslor, svårt med tolerans av frustrationer, bristande social kompetens-svårt att få vänner och behålla dem, bristande självförtroende, negativ självbild, negativ självkänsla.

Det finns många fler riskfaktorer men jag har valt att inte ta upp fler, finns bl a det som är specifikt för de personer som har psykisk ohälsa, finns ju att läsa mer om-det är ju världsdag för psykisk hälsa.

Nu till skyddsfaktorerna--som är till för att också stärka de mentala, sociala och emotionella förmågorna hos individen.

Det kan vara att ha- Stödjande föräldrar, stabil karaktär, begåvning utan kognitiva svårigheter, kunna fungera socialt, ha nära vänner/släkt, stabila relationer, sunda värderingar, kunna ta emot stöd när det behövs, känna ansvar för barn, familjemedlem, andra personer,djur, söka hjälp när behovet finns, be om råd och våga pröva andras lösningar (om de är vettiga så att säga).

Och detta med friskfaktorerna, som många gånger glöms bort av någon anledning, som jag tycker behöver utvecklas mer a a a av. 

Friskfaktorerna är de små guldkornen i vardagen som ger skratt, glädje eller ett välbefinnanden en nöjdhet inför sitt liv. Förresten det får mig att tänka också på de tre S:na som står för att en gång om dagen göra något Skojigt, något Spontant och någon liten Struntsak, det bidrar till att stärka livsglädjen, för den är inget du får utan det är något du gör för att få och bidrar till lust att leva och känna engagemang i livet och i individens liv.

Dessa S,na ingår också i Friskfaktorerna, det handlar om inställning till livet, ett förhållningssätt, som ex. tid läker inte sår men det är vad du gör av tiden, till såret, alltså själva förhållningssättet till såret, så en dag så är såret mer att likna ett mindre sår eller mer av ett ärr., då är det ett effektivt förhållningssätt. Måste ju också nämna detta att tänk på att ett beteende börjar men kan också sluta, om det är ett destruktivt beteende. En stor friskfaktor i livet är att ha roligt, naturligtvis står det för olika saker hos olika individer, men det som glädjer personens liv och även leder till skratt. Att skaffa sig tid i livet, så känslan räcker till att göra det du vill göra och naturligtvis tiden Cool Ps lägg undan mobilen och datorn och umgås IRL för vi har bara ett NU.

Friskfaktor som att spendera tid i naturen, antingen av en mulle roll, kanske, eller vara ute på sjön om man gillar det, eller varför inte härliga skogspromenader, vandringar utan packningCool, Den eviga motionen inte att förakta den är viktig för välbefinnandet. Umgås i bra relationer. Och den viktiga själsbefrämjande kulturen i dess olika former, som biobesök, eller ja bio hemma går också bra :) läsa böcker (min exempelvis) och andra. Konserter, teater, konstmuseer, bild,skrivande-dans-musik allt detta bidrar till att stärka friskfaktorerna och mer kunna klara av livets motgångar. 

Stärk självförtroendet, självkänslan, självbilden tills du är nöjd med den och du känner att du tillhör den starka friskfaktoren., för det gör ditt liv lättare. Inte dumt att vara en friskfaktor Cool så mycket som möjligt.

 

 

 

| Svar

Senaste kommentarer

26.10 | 02:40

Hoppas du kommer på din inriktning o upptäckter ditt kall el bara bestämmer dig för följa hjärtat Allt annat faller nog på plats därefter Lycka Till / Crille R