Du är välkommen till min blogg

Enl. forskning (en av många) när det gäller människor som har diagnosen utmattningssyndrom med eller utan depression. Så är stress en av många gånger orsaken till diagnosen, och bli sjukskriven, en stress utan återhämtning ska jag nämna. På alla plan blir människan nedgången, fysiskt, psykiskt socialt. Men NU... har det visat sig i forskningen att även det existentiella perspektivet är väldigt viktigt i samband med utmattningssyndrom. 

Att ha en livsmening (eller flera) när tankarna kommer "om det finns någon mening, med/i livet". Att då ha livsmeningar gör att personen kan återkoppla och även att återfinna/inse att det finns meningsfulla saker som människan har kvar trots utmattningssyndromet. Fast egentligen så tycker jag att det gäller alla storA livsomställningar vid sjukdomar och död, ja kanske inte vid förkylningar, eller magsjuka :).

Både KASAM och Coping begreppet spelar starkt in i hur hantera svårigheter i livet och /eller sjukdomar.

Forskningen visar på att vården har för lite av de existentiella frågorna. Ja! det tro jag det. Det är ofantligt många som tror att allt löser sig med ett piller och en psykolog, det räcker inte alltid hela vägen, men det kan bära framåt, frågorna är väldigt komplexa, och bör kompletteras med "verktyg", som att lära sig hantera de existentiella frågorna. 

Den svenska vården har den biomedicinska inriktningen. That´s it!! Medan Norge har vårdinrättningar där de tar in det existentiella perspektivet när det gäller vården av de med psykisk ohälsa, typ utmattningssyndrom. Dessutom så arbetar de med de kreativa sidorna av livet, jag menar att de hittar nya uttrycksformer inom kreativiteten. Klart intressant. Fast här i Sverige hade de försök med något liknande som de kallade retreat i 6 v. Vet inte om det var bara i 6 v eller 6 veckor per gång för p/p?. Det är lite segt med mycke´ här i livet. och varför kalla det retreat? mindre laddat kanske? allt ska ju vara så lagom.

En helt klart intressant frågeställning = Vad är det som gör att människan håller sig frisk i svåra livsförhållanden?? skulle egentligen kunna kläcka fram några förslag men gör inte det.

Det här har jag varit inne på vid flertal tillfällen om de existentiella frågorna i livet och att ha någon form av livskompass i sig, kunna skilja på rätt och fel, etik och moral, dessutom så  verkar det ju bli mer och mer av i nästa liv istället och inte här och nu i livet som är. 

| Svar

Senaste kommentarer

26.10 | 02:40

Hoppas du kommer på din inriktning o upptäckter ditt kall el bara bestämmer dig för följa hjärtat Allt annat faller nog på plats därefter Lycka Till / Crille R