Du är välkommen till min blogg

Höga dödstal inom svensk äldrevård där de som var/är skörast skulle värnas och skyddas, men blev de som var mest utsatt för covid-19. Inte behöver man vara en Einstein för att förstå att utan säkerhetsutrustning inklusive handsprit så sker smittspriding.

Tänk om poliserna arbetade utan skyddsvästar exempelvis. Hur skulle det se ut? men med undersköterskor går det bra. En undersköterska har utbildning upp till 2 år om det är någon som tror att en undersköterska inte har utbildning., däremot är det ett låglöneyrke med låg status i ögonen hos politiker och byråkraterna inte att förglömma, så illa att de ansåg att undersköterskorna inom omsorg och vård inte behövde speciell säkerhetsutrustning.

 

Grundinställningen måste ändras till yrket om det inte är så att en hel yrkesgrupp ska försvinna, nu i denna omgång så var de tillsammans med de äldre de allra mest utsatta.

-Oj ett svinn

-men det gör inte så mycket det finns fler....

Var det så de resonerade gällande de äldre och personalen?

Media bidrar inte till att undersköterskeyrket höjs, skrivs inte många artiklar om detta yrke nä utan här gäller både sjuksköterskor och läkarna de får utrymmet?? men alla inom vården vet det finns en viktig yrkesgrupp till.

Dessutom har media glömt att skriva om psykiatrin och covid 19? Kanske tror de att de inte förekommer där på de psykiatriska avdelningarna. En illa spegling av vårt samhälle i pandemitider, att vissa områden inom sjukvården inte ens nämns i arbetet mot covid -19.

En bidragande orsak till smittspridning inom vården och omsorgen är att så länge det anställs outbildade eller i vissa fall likvärdig personal inom omsorg och vård så försvinner kunskapen på vissa områden. Synsättet på undersköterskor/mentalskötare måste upphöjas till att det är viktiga yrken och att det visas med en bra lön, fler kollegor och nu som det är aktuellt alltid säkerhetsutrustning- orättvisorna ska bort.

 

I Sverige ska vara ett land som arbetar för jämställdhet/jämlikhet men i många fall så glöms det bort eller rättare sagt det förträngs. Ett exemel av många är att sjuksköterskorna som arbetar natt har dubbel ob MEN det har inte undersköterskorna på samma pass. Logiken där???

Kanske det är så att någon byråkrat som tänker för mycket i fyrkant eller politiker som inte gillar vår yrkesgrupp med tanke på att det fortfarande existerar.

Hur skulle vården se ut om den bara utfördes av akademiker eller timanställda som är outbildade inför vårdarbetet.Det är riktigt pinsamt dåligt att det har bedömts att omsorgspersonal på äldreboenden och inom hemtjänst inte behövt säkerhetsutrustning. 

Hur mycket mer i lön har dessa byråkrater som beslutar det i jämförelse med en undersköterska som ska utföra ett arbete i omsorgen där dödligt virusfinns och att göra det utan skyddsutrustning.

 

Beredskap-jo jo......

Hur vore det om vårdanställda och omsorgspersonal fick dra säkra andetag!!!!.

 

| Svar

Senaste kommentarer

26.10 | 02:40

Hoppas du kommer på din inriktning o upptäckter ditt kall el bara bestämmer dig för följa hjärtat Allt annat faller nog på plats därefter Lycka Till / Crille R