Jag med nytt i nya filmnyheter

The Ouiet Roar får mig att tänka på människans självbild, som kan se så olika ut för olika personer. Parallellt  med din egen självbild visar den  till stor del vilket liv du lever, och även hur du lever ditt liv. Ok vad är självbild då? ja den innehåller ditt självförtroende, din självkänsla, din självrespekt och din egen självtillit. Naturligtvis spelar uppväxtvillkor och den sociala miljön in också men du har fortfarande ditt eget förhållningssätt till ditt eget liv att hantera på ett bra sätt, att utveckla dig som individ och att kunna se problem till att lösas och fokusera mer på möjligheter till det liv du vill leva,helt enkelt att ha rätt attitydCool egentligen handlar väl mycket om att leva här och nu på ett sätt som inte är destruktivt och inte att skjuta upp sitt liv till ja vet inte riktigt en del gör så eller väljer att isolera sig ifrån själva livet. Nu är det bara recensionen kvar på denna film....

| Svar

Senaste kommentarer

26.10 | 02:40

Hoppas du kommer på din inriktning o upptäckter ditt kall el bara bestämmer dig för följa hjärtat Allt annat faller nog på plats därefter Lycka Till / Crille R